Чи знаєш ти алфавіт?
Учитель об’єднує учнів класу у 2 – 3 команди. Кожна команда отримує 26 карток, на яких записані літери англійського алфавіту. Учні мають розмістити літери в алфавітній послідовності. Перемагає команда, котра найшвидше впоралася із завданням і виконала його правильно.

     По-порядку
У вчителя – два набори карток із літерами алфавіту. Клас ділиться на дві команди, кожна з яких отримує один набір карток. Учні стають групами у протилежному від дошки боці класу. Коли вчитель вимовляє слово, наприклад, «pencil», діти з відповідними буквами йдуть до дошки і витворюють це слово. Команда, що склала слово першою, отримує кількість балів, що дорівнює кількості букв у слові.

     Знайди пару
Учитель об’єднує учнів класу в групи по 4 – 5 осіб. Кожна група отримує по два конверти. В одному конверті – картки, на яких зображені друковані літери, в іншому – прописні. Учням потрібно до друкованих літер дібрати відповідні прописні букви. Перемагає команда, яка першою впоралася із завданням і виконала його правильно.
Можна проводити схоже змагання, добираючи до великих літер відповідні малі літери.

     Пригадай слово
Учитель вибирає літеру алфавіту. Учні по черзі промовляють слово, яке починається цією буквою. Той, хто повторює вже назване слово – вибуває з гри. Гра триває доти, доки не залишається тільки один учасник – він і є переможцем.

     "Професор ABC"
Один учень – «професор ABC» – кидає м'яч одному з учнів і каже: «А». Учень, зловивши м'яч, кидає його назад, каже: «В». Учень – «професор ABC» – знову кидає м'яч і каже: «С». Таким чином гравці називають усі літери англійського алфавіту.

     Хто найкраще
Вчитель пропонує одному з гравців назвати літеру англійського алфавіту. Учень, який сидить поруч, по­винен швидко сказати, яка літера йде за названою в алфавітному порядку. Потім учитель звертається до другого учня з цим проханням, а його сусід по парті називає наступну літеру.
Гра проводиться в швидкому темпі. Учень, який не зумів швидко і правильно назвати літеру, вибуває з гри. Виграє той, хто жодного разу не помилився.

     Алфавітне дерево
На дошці намальовано два дерева. Клас ділиться на дві ко­манди. Вчитель викликає по од­ному гравцю з кожної команди і каже назву літери. Учні повинні швид­ко написати цю літеру кожен на своєму дереві. Якщо учень по­милиться, команда втрачає бал. Перемагає та команда, гравці якої жодного разу не помилились.