Я – Коваленко Тетяна Михайлівна, вчитель англійської мови Богуславської спеціалізованої школи №1.
       Темою мого професійного досвіду є використання пісень, віршів, римівок віршів та гри на уроках англійської мови у початковій школі.
      На своїх уроках я використовую інтерактивні технології як засіб для розвитку пізнавальних інтересів учнів; проектну роботу як складову інноваційних технологій; новітні інформаційні технології, а також метод ігрового навчання (лексичні, фонетичні та граматичні ігри),
використовую пісні, чанти мовою, яку вивчаємо, що є актуальним як на початковому етапі навчання іноземної мови, так і в подальшому вивченні. Для оволодіння мовою молодшим школярам необхідна активізація мисленнєвої діяльності. Саме інтерактивні вправи допомагають учням засвоювати мовні елементи, які обслуговують процеси спілкування.  Запровадження інтерактивних технологій сприяє всебічному розвитку особистості школяра.